Verksamhet

Actus Fastigheter 

Utvecklar och äger fastigheter inom skola, omsorg och vård.
Vår målsättning är att bidra till våra hyresgästers tillväxt och lönsamhet genom effektiva lösningar på deras behov av verksamhetslokaler.

Actus Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag med särskild inriktning mot skola, omsorg och vård. Vi har utvecklat over 30 000 kvm skola och förskola med ett fokus på Stockholmsregionen. Samtliga fastigheter har antingen nyuppförts eller genomgått omfattande renoveringar i Actus Fastigheters regi.

Vårt arbetssätt och förhållande till våra hyresgäster präglas av långsiktighet, transparens och flexibilitet.
Vi följer våra hyresgäster från identifikation av tillväxtbehov till förvaltning av färdigt fastighetsobjekt. Fastighetsutvecklingen sker i nära samarbete med hyresgästen och med ett långsiktigt samarbete som gemensam ledstjärna. På detta sätt uppnås förtroende, kvalitet i lokallösningarna, bra förutsättningar för effektiv förvaltning och en god hyresekonomi.

Tveka inte att kontakta oss