Om oss

Actus Fastigheter AB

Vi har bedrivit projektutveckling sedan 2006 med fokus på utveckling och fortsatt ägande efter färdigställt projekt. Under hösten 2016 genomförde Actus en portföljförsäljning av ett antal av de genomförda projekten. Köpare var SPP Fastigheter. Försäljningen av dessa fastigheter har frigjort kapital och organisatoriska resurser för fortsatt projektutveckling.